Ta makten över fröerna

Fröer för framtiden

Att ta egna fröer är viktigt för att säkra framtidens tillgång på bra fröer men som enskild odlare är det svårt att bibehålla den stora mångfald som sannolikt kommer att behövas i ett allt mer osäkert klimat. Därför är fröbyte en viktig ingrediens för hållbar frötillgång. Jag tror dock att vi också kommer att behöva köpa fröer i framtiden. Att gynna de fröleverantörer som har bäst förutsättningar att kunna leverera bra fröer i framtiden ser jag som mycket viktigt.

Men det finns ju en uppsjö av fröleverantörer! Det finns företag i Sverige och utomlands, stora och små företag, med inhemska eller importerade frön, med ekologiska eller konventionella frön, med F1-hybrider eller med fröbevarande och kulturarvssorter i åtanke. De fröer som vi köper idag är de fröer som i huvudsak kommer att finnas i framtiden, förutom de vi själva sparar. Så hur ska man då välja för så bra frötillgång som möjligt för framtida behov?

Jag prioriterar så här:

  • svenska fröer (och då blir det automatiskt svenska företag) hellre än importerade
  • ekologiska fröer hellre än konventionella
  • fröbevarande arbete och kulturarvssorter hellre än F1-hybrider
  • föreningar och små företag hellre än stora företag

Svenska fröer

Anledningen till att jag vill prioritera svenska fröer är att jag vill säkra tillgången till frö även om transporter till Sverige påverkas så att vi får svårt att importera i framtiden. Svenska fröer är också anpassade efter svenska förutsättningar. Även om landet är långt och olika delar av landet har lite olika förutsättningar så är de skånska förhållandena mer lika dem i Norrland än de italienska eller franska förhållandena. Jag vill gynna svenska småproducenter då jag tänker att den kunskap som de besitter om förädling av fröer är så oerhört viktig och sannolikt kommer att vara allt viktigare i framtiden.

Ekologiska fröer

Mitt huvudsakliga argument för att använda ekologiska fröer är kort och gott att i ekologisk odling används inte bekämpningsmedel som tar död på den biologiska mångfalden. Inte heller konstgödning, som tar mycket energi och orsaker mycket föroreningar, används. För mig räcker det även om det säkert finns fler skäl!

Fröbevarande arbete och kulturarvsorter

Att bevara en stor mångfald i fröutbudet är viktigt men ett inte alltid så lönsamt arbete. Det gör att de stora företagen ofta inte prioriterar det utan snarare tvärt om – vill göra oss beroende av deras smala utbud av fröer och gärna då i from av F1-hybrider. Därför är föreningar som Sesam så oerhört viktiga. Såhär skriver de själva om sitt arbete: https://foreningensesam.se/om-sesam/bevarande/.

Goda exempel

De fröleverantörer jag vill slå ett extra slag för är (OBS! Ej sponsrad och ej i någon prioriteringsordning utan i alfabetisk ordning.):

Så även om fröerna kan vara dyrare från de små företagen ser jag det som en investering i framtiden.

Vilka fröleverantörer gillar du? Varför? Skriv gärna en rad till mig och berätta vilka du saknar i min lista så kan jag komplettera den. Tillsammans förändrar vi fröutbudet och säkrar frötillgången för framtiden.

Similar Posts

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.