Skogsträdgård – artiklar
| |

Skogsträdgård – artiklar

“Att anlägga en skogsträdgård är att härma skogens ekosystem. Man planerar för olika skikt i höjdled, precis som i skogen, höga och låga träd och buskar, klätterväxter som slingrar sig i träden och längst ned de örtartade växterna, även dem med olika höjd. I en välplanerad skogsträdgård uppstår en balans mellan olika växter och de…

Kryddspiral
| |

Kryddspiral

“Olika kryddväxter har olika krav på sin växtplats, både vad gäller ljus, värme, näring och fukt för att utvecklas optimalt. I ett traditionellt kryddland kan det vara svårt att få växter med olika behov att trivas i samma odlingsbädd. Vi har anlagt en kryddspiral för att skapa olika förutsättningar som passar olika växter. Förhoppningen är…

Invasiva växter
|

Invasiva växter

“Det finns många växter som medvetet importerats eller av misstag följt med till Sverige genom århundradena. Vissa har blivit fina favoriter som hittat sin plats i våra trädgårdar och som kan leva i harmoni med våra inhemska växter. Andra har blivit invasiva plågoandar som slår ut sina grannar i rask takt och bidrar till att…

Markberedning med växter
|

Markberedning med växter

“På vår gårdsplan vill vi anlägga en mångfaldsträdgård, det vill säga en trädgård som specifikt designas och anläggs för att gynna den biologiska mångfalden. På den här biten mark, där det år efter år kört många små och stora fordon, är det inte möjligt att få ned spaden mer än några få millimeter med mindre…

Vatten ger liv
| |

Vatten ger liv

Den torra sommaren 2018 riktade uppmärksamheten mot vattnets betydelse för våra trädgårdar och hur vi kan samla, spara och ransonera klokt. Läs hur i Trädgård Norr 4/2018 som du kan beställa här. “Årets extrema värme och torka har väl inte gått någon förbi?! I Sverige får vi, på de flesta platser, tillräckligt med nederbörd sett…

Bokrecension
|

Bokrecension

“Det var med spänning som jag öppnade boken Självhushållning i praktiken. Jag hade hört talas om den en hel del och hoppades att få lära mig mycket nytt och matnyttigt då jag själv befinner mig någonstans nära början av mitt självhushållarliv. Skulle finlandssvenskan från Österbotten bli min nya guru?”

Biologisk mångfald
| | |

Biologisk mångfald

“Biologisk mångfald – hur många gånger har man inte hört detta uttryck och hört talas om att det är viktigt? Många har idag förstått att pollinerarna är viktiga medskapare av de råvaror vi kan servera på våra middagsbord. Och vem vill inte ha vackra fladdrande fjärilar eller små gulliga surrande humlor i sin trädgård? Insektshotell…

Kompostera mera
|

Kompostera mera

“Som trädgårdsägare får man ju varje säsong olika former av trädgårdsmaterial över som är lämpligt att låta återgå till jorden på ett eller annat sätt via kompostering. Det kan till exempel vara löv, gräsklipp, häckklipp, grenar eller ogräsrens som kan ge fin mull och näring till jorden. Och den som äter mat får vanligen någon…

Odla jorden
|

Odla jorden

“Egentligen borde vi kanske fokusera mer på att odla god jord än att odla goda växter. För om jorden inte mår bra kommer inte växterna heller att göra det. Grunden för friska, vackra, produktiva och goda växter är en hälsosam jord. Men hur vet man om man har en frisk jord eller inte? “Lär känna…