GDPR

Lagen om hantering av personuppgifter, GDPR, ställer höga krav på när, var, hur och varför ett företag får spara och hantera personuppgifter. Som personuppgifter räknas allt som gör att en enskild individ kan identifieras, till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ansiktsfoton och så vidare. Lagen ställer också krav på att varje enskild individ gratis och snabbt ska kunna få reda på vilka uppgifter respektive företag lagrar. Ytterligare ställer lagen krav på att företagare utan dröjsmål ska radera de personuppgifter som en enskild person önskar att man raderar såvida dess lagring och hantering inte krävs enligt andra lagar, till exempel bokföringslagen.

Smakfull trädgård följer GDPR och är noga med att hantera alla personuppgifter med försiktighet. Smakfull trädgård samlar in endast de personuppgifter som behövs för att kunna fullgöra mina åtaganden. Inga personuppgifter delas med annan part såvida det inte krävs enligt lag eller begärs av myndighet som har rätt att kräva tillgång till dem. Jag raderar regelbundet de personuppgifter jag inte längre behöver för att fullfölja mina åtaganden eller som inte enligt lag måste sparas.

Välkommen att kontakta mig om du önskar:

  • veta mer om hur jag hanterar dina personuppgifter
  • veta om och i så fall vilken information om dig jag hanterar
  • att jag raderar information om dig

Vänligen notera att jag inte lämnar ut några uppgifter per telefon. Registrerade uppgifter skickas till initialt angiven postadress alternativt e-postadress. Detta för att minimera risken att uppgifter hamnar i fel händer.