Inspirerande föreläsningar för din trädgårdsförening

Jag har kunskaper och praktiska erfarenheter inom många trädgårdsområden – grönsaksodling, skogsträdgårdar, trädgårdsdesign, permakultur, biologisk mångfald och miljö- och klimataspekter på trädgård. Jag anpassar innehåll, nivå och pedagogik efter målgrupp och arrangemangen har dynamiskt upplägg där erfarenhetsutbyte och att fånga upp frågeställningar är en viktig del. Därför strävar jag alltid efter mycket dialog. Beroende på typ av arrangemang förbereder jag diskussionsfrågor och/eller uppgifter att göra mellan träffarna.

Jag använder mig av presentationsverktyget Prezi för att göra budskapet levande, tydligt och ge en fin överblick. Jag har goda pedagogiska kunskaper efter många år som föreläsare. För mer information om min bakgrund läs gärna mer här.

Smakfull trädgård - hållbar trädgårdsutveckling för mersmak och mångfald design mentorskap trädgårdskurser

Här nedan följer några exempel på föreläsningsteman

 • Skogsträdgården – odla ätbart överallt
 • Perenna grönsaker – vackert och ätbart
 • Biologisk mångfald – designa och anlägg en mångfaldsträdgård
 • Hållbar trädgårdsutveckling för mersmak och mångfald – bli en miljö- och klimathjälte i din trädgård med regenerativa* metoder
 • Grönsaksodling – allt från förkultivering till höstens sista skörd
 • Jord, biokol och mykorrhiza – odla goda förutsättningar för växterna
 • Bevattning – vatteninsamling, bevattningsstrategier och vattenbesparande odlingsmetoder
 • Trädgårdsdesign – tips och tricks för en vackrare, mer intressant trädgård och produktiv trädgård
 • Permakultur som designverktyg i villaträdgården
 • Kryddspiral för bättre mikroklimat och anpassad ståndort
 • Belysning i trädgården – funktionalitet, miljöanpassning och mys
 • Kompostens magi – hur du lyckas med din kompost
 • Lättskötta trädgården – går det att förena prunkande och ätbart med lättskött?
 • Grunderna i trädgårdsdesign – hur skapar jag min drömoas? Enkla tekniker och förhållningssätt som underlättar designprocessen.

* regenerativ betyder återuppbyggande

Smakfull trädgård - hållbar trädgårdsutveckling för mersmak och mångfald design mentorskap trädgårdskurser

Fysiska träffar eller digitalt

Jag finns i Örnsköldsvik. För fysiska träffar har jag upptagningsområdet från Sundsvall i söder till Umeå i norr och Sollefteå i väster. För digitala träffar däremot har jag hela Sverige som upptagningsområde.