Fruktträd och bärbuskar mår inte så bra med gräs och ogräs inunder kjolen. Det tar upp både näring och vatten i de ytliga lagren så att det inte kommer buskarna/träden till godo. Det kan göra att de inte växer till sin fulla potential och blir inte så produktiva som de annras skulle kunna vara.

Genom att rensa bort gräs/ogräs vårdar man sina träd och buskar. Det är bra att rensa bort ungefär lika stor diameter som kronans bredd eftersom man i grova drag kan räkna med att rotsystemet är lika brett som kronan är bred.

Beroende på växternas status kan man resonera lite olika vad gäller gödsling – flytande gödsel för en snabb kick till miserabla växter och efter det fast gödsel för mer långsiktig näringstillförsel. Till växter som inte har så dåligt status kan man gå direkt på fast gödsel. Ko- och hästgödsel är bra gödsel som också bidrar med mull. Hönsgödsel är mycket kväverikt och kan lätt bli för starkt för buskar och träd och ska användas med försiktighet. Bärbuskar och fruktträd behöver inga stora mängder gödsel och i välplanerade polykulturer, tillsammans med bland annat kvävefixerande växter, är det inte säkert att de behöver tillföras gödsel alls. Det är också viktigt att inte gödsla för sent på säsongen.

Krusbärsbuskarna på bilderna nedan planterades för ungefär 50 år sedan av min farmor och de står på min ingifta farbrors föräldraställe. De har nog inte fått särskilt mycket omsorg på många år och har levt en smått tynande tillvaro med mycket gräs/ogräs runt fötterna och knappast någon gödsling. Det kliade därför i mina odlarfingrar att ge dem lite kärlek och omsorg.

När jag rensade bort gräs och ogräs såg jag inte en enda mask och inga andra smådjur heller så mikrolivet verkar det inte vara mycket bevänt med. Det som ligger i skottkärran på bild 3 är det jag rensade bort från runt dessa två små krusbärsbuskar! Det var inte lite… Eftersom dessa buskar står i en sluttning gjorde jag efter rensningen en liten fördjupning i jorden precis vid kanten mot gräset för att vatten ska kunna samlas där och lättare rinna ned till buskarnas rötter.

Det kan förvisso vara så att just dessa buskar är av en sort som inte blir så stor men lite större tycker jag nog att man kunde förvänta sig efter alla dessa år. Efter ogräsrensningen valde jag därför att först gödsla med lite snabb gödsel – guldvatten och sedan hästgödsel för lite mer långsiktig näring. Detta täckte jag med ett rejält lager torrt gräsklipp. Jag hade först tänkt använda färskt gräsklipp istället för hästgödsel men gräset hade hunnit torka och är därför mindre kväverikt än färskt. Därför fick det bli hästgödsel för näringen och torrt gräsklipp för att minska avdunstning. Förutom att hästgödsel bidrar med näring som frigörs långsamt till växterna bidrar det också med mull som ger näring till mikrolivet. Även gräsklippet gynnar mikrolivet.

I ett senare skede, framåt hösten när höstregnet kan vattna åt mig, tänker jag så in vitklöver som kommer att bilda en matta under buskarna som inte tar lika mycket vatten och näring som gräs och som dessutom är kvävefixerande och kan hålla ogräset lite på avstånd.

Nu hoppas jag att buskarna ska trivas bättre och ge mycket krusbär nästa år för i år blir det inte mer än en munfull.