Häromdagen gjorde jag en liten undersökning på Instagram om hur viktigt mina följare på tycker att det är med regenerativ trädgård. Svarsalternativen var:

  • Ja, självklart
  • Njae, inte särskilt
  • ???Vad är det???

Resultatet blev 57 % “Ja, självklart” och 43 % “???Vad är det???”

Det gjorde att jag satte ihop ett inlägg till min instagramprofil och facebookprofil om vad regenerativ trädgård är. Här tänkte jag utveckla det lite till då det inte är ett helt etablerat begrepp.

Regenerativ

Ordet regenerativ används inom flera olika områden, bland annat medicin, teknik och jordbruk. Det betyder återuppbyggande och används inom jordbruket om metoder som bygger upp jorden, biologiska mångfalden, binder kolmolekyler i marken m.m. Det finns ingen officiell standard och inga bestämmelser för hur uttrycket får användas inom jordbruket.

Jag har mer och mer börjat använda begreppet regenerativ trädgård eller regenerativ trädgårdsutveckling i stället för hållbar trädgård. En anledning är att ordet hållbar har blivit ganska urvattnat vid det här laget. Det är många som använder sig av det, inte sällan i grönmålande (greenwashing) syfte för att verka bättre än man egentligen är i sin verksamhet. En annan anledning är att hållbar ofta förknippas med att inte göra skada, typ att så länge mina ingrepp i trädgården inte gör skada i form av utsläpp av koldioxid eller miljögifter så är det hållbart. Men jag tror inte att det räcker. Jag tror att vi behöver gå mycket längre.

Smakfull trädgård - hållbar trädgårdsutveckling för mersmak och mångfald design mentorskap trädgårdskurser
Jord och mask får symbolisera den regenerativa trädgården, även om den förstås är så mycket mer

Varför regenerativ trädgård?

Människan har på olika sätt sedan industrialismens intåg tärt mer på jordens resurser än vad jorden långsiktigt klarar av. Om vi bara gör lite mindre skada så kommer jorden inte att rehabiliteras. Det räcker inte med att förstöra lite mindre. Vi behöver börja bygga upp. Det är här regenerativ trädgårdsutveckling kommer in.

Smakfull trädgård - hållbar trädgårdsutveckling för mersmak och mångfald design mentorskap trädgårdskurser
Industrialismen har tärt mer på jordens resurser än vad jorden långsiktigt klarar av

Jag vill gå längre än ”hållbart”, både i min egen trädgård och när jag hjälper andra med deras trädgårdar, oavsett det handlar om design, rådgivning, mentorskap eller i mina kurser och föreläsningar. Jag vill gå från att ”inte göra skada” till att göra så mycket nytta som möjligt.

Det är här det regenerativa begreppet blir så användbart. Det uttrycker kärnan i mina värderingar och min tro på att människan kan vara en del av lösningen på de stora problem vi står inför i form av klimatförändring, miljögifter och massutrotning. Du som trädgårdsägare har stora möjligheter att bidra till jordens rehabilitering och bli en miljö- och klimathjälte.

Naturen läker sig själv

Om människan har förstört ett markområde är naturen fantastisk på att läka sig själv. Väldigt snabbt efter att människan lämnat markområdet orört kommer växtlighet, mikroliv, svampar m.m. att successivt ta över och läka de sår som uppstått och utveckla intrikata samspel som vi människor troligen bara förstår en bråkdel av ännu.

Genom att härma naturen, vara smarta när vi designar och respektfulla när vi anlägger kan vi gå från gräs- och betongöken till att blomstrande paradis som läker jorden. Men är en konst och en balansgång att låta naturen ha sin gång så mycket som möjligt och att samtidigt hitta sätt för oss att passa in i miljön och kunna utveckla trädgården på ett sätt som tillfredsställer våra behov och samtidigt gynna de naturliga processerna så mycket som möjligt. Det är här god design parat med gedigna kunskaper om biologiska och ekologiska processer blir så viktiga.

Kunskaper

Men vaddå kanske du tänker. Är det inte miljö- och klimatvänligt att odla och pyssla i sin trädgård oavsett??? Sanningen är tyvärr att mycket av det många gör i sina trädgårdar faktiskt bidrar till miljö- och klimatproblemen. Det kan vara att använda mängder av torvbaserad köpejord, köra med jordfräs, elda ris, slösa med vatten, anlägga en gång av nya betongplattor, bygga med tryckimpregnerat virke m.m. Att anlägga och sköta en gräsmatta, plantera några fruktträd och kanske fräsa ett grönsaksland med jordfräsen kräver inte mycket kunskaper om design, biologi och ekologi. Det kan i stort sett vilken trädgårdsägare som helst göra. Men miljö- och klimatvänligt är det inte.

Smakfull trädgård - hållbar trädgårdsutveckling för mersmak och mångfald design mentorskap trädgårdskurser
Betongsten är resurskrävande

Det finns möjligheter att göra så mycket bra i trädgården och på så vis minska transporter, binda kol i marken, gynna den biologiska mångfalden, producera mat och mycket mer. Så stanna inte vid trenden att ha en tjusig trädgård med lite ätbart här och där. Löp linan ut! Lär dig att designa din trädgård att bli lättskött med skönt flöde, rätt placerade funktioner för optimal nytta, ögongodis som gynnar den biologiska mångfalden och att välja material och metoder som är vänliga mot miljön och klimatet. Det kräver kunskaper, mycket kunskaper men tänk vilket fantastiskt resultat för dig och din familj och för den läkande jorden!

Vad säger andra om regenerativa metoder?

Nordiskt nätverk för regenerativt lantbruk säger såhär: Vi definierar regenerativt lantbruk som “möjliggörandet av högsta tänkbara vitalitet i ekosystemen, genom att mänskliga behov tillfredsställs effektivt”.

Detta tycker jag är en viktig aspekt på regenerativa metoder. Det handlar inte om att våra behov ska negligeras utan det handlar om att tillgodose våra behov utan att det sker på andras bekostnad. Så när vi planerar och designar en regenerativ trädgård gör vi det med sikte på att tillfredsställa våra behov samtidigt som vi gynnar andra i de ekosystem som finns eller skulle kunna finnas i trädgården.

Smakfull trädgård - hållbar trädgårdsutveckling för mersmak och mångfald design mentorskap trädgårdskurser
Bli en miljö- och klimathjälte i din trädgård! Lär dig designa din egen regenerativa trädgård.

Dialog

Jag vill gärna höra vad du tänker om det jag skriver. Skriv några rader i kommentarsfältet här nedan eller skicka ett mail till mig så kan vi ha ett utbyte.