Medvetenheten om klimatförändringarna har stormat fram på senare år och vi är många som vill dra vårt strå till stacken. Men hur gör man det på ett konstruktivt sätt? Det är lätt att tänka “Jag borde inte göra si eller jag borde inte göra så” och då blir det lätt en negativ tankespiral med en massa förbud och att avstå från olika saker.

Att tänka positivt

Jag tycker om att tänka från andra hållet. Vad kan jag göra som jag tycker om och som bidrar till en positiv utveckling?

Till exempel kan man tänka såhär för att göra sitt eget lilla paradis till en miljövänlig trädgård:

  • Genom att plantera träd kan jag bidra till att binda koldioxid i trädgården
  • För varje kilo mat jag plockar i min trädgården är det ett kilo mindre som ska transporteras från någon annanstans
  • Val av miljövänligt byggmaterial minskar gifter i naturen som t.ex. tryckimpregnerat virke bidrar med
  • Genom att välja svensk natursten istället för betong eller sten från Kina så minskar vi energiåtgången av betongtillverkning eller transporter av sten från andra sidan jorden.
  • Om jag skapar bon och planterar växter som ger bostad och mat till pollinatörer kan jag bidra till den biologiska mångfalden

Kunskap är nyckeln

Att göra sin täppa till en miljövänlig trädgård är verkligen både lätt och roligt. Men det kräver kunskaper om hur. Eftersom det är lätt att “gå vilse” i djungeln av material och metoder vill jag gärna hjälpa er med mina kunskaper och erfarenheter.

Välkommen att kontakta mig om ni önskar boka trädgårdsdesign eller -rådgivning eller om ni vill veta mer om mina tankar kring trädgård i förhållande till klimat och miljö.

Miljövänlig trädgård
Foto Tijana Drndarski från Pexels