Trädgårdsdesign

Trädgårdsdesign bas eller komplett?

Välj en av mina två designtjänster, Trädgårdsdesign komplett eller Trädgårdsdesign bas. Oavsett vilken av designtjänsterna ni väljer så är processen dit likartad. Vi träffas hemma i er trädgård under cirka två timmar. Jag skickar min checklista i förväg så att ni i lugn och ro kan förbereda er. Ju mer förberedda ni är inför besöket desto mer kommer jag att hinna lära känna era behov och önskningar och trädgårdens förutsättningar. Har ni idéer ni hittat på internet eller i tidningar, foton från andras trädgårdar eller egna idéskisser så ta gärna fram dessa till besöket. Vi går igenom era önskemål och jag tittar på hur er trädgård ser ut idag och vilka förutsättningar den har, fotar och gör vissa mätningar.

Ni ordnar med en skalenlig ritning över tomten inför besöket. Finns inte en skalenlig ritning så kan ni köpa den tjänsten av mig. Mätningarna till ritningen sker då i samband med detta första besök, utöver de två timmar som är avsatta. Räkna med att det tar ett par timmar till för alla mätningar som behövs för att rita en skalenlig ritning.

Efter besöket hos er arbetar jag med designen och vi håller kontakt via e-post under processens gång. Jag skissar fram några olika förslag för form och placering av olika funktioner (med placering av funktioner menar jag var uteplatser, växthus, damm, köksträdgård, lekplats etc. ska placeras). Jag skickar skisserna till er för påseende, eventuellt tillsammans med några stilbilder. Vi bollar fram och tillbaka tills att vi är överens om form och placering av funktioner. Då fortsätter jag mitt arbete med växtlighet och hårdgjorda ytor. Vi håller hela tiden kontakten via e-post så att ni kan vara delaktiga i processen under tiden jag färdigställer ert material. Bland mina inlägg, under menyn “Inspiration”, hittar du exempel på designer jag har gjort samt mina lärares omdömen om mina examinationsuppgifter.

Här nedan beskriver jag vad som ingår i respektive tjänst.

Trädgårdsdesign bas

Trädgårdsdesign bas är tänkt för er som vill ha en övergripande design för trädgården med huvudfokus på form, placering av funktioner och placering av nyckelväxter men som har mycket kunskaper och vill göra en del av jobbet själva.

Ni får en trädgårdsritning med ett tydligt formspråk, välplacerade funktioner och en lista med växtförslag med svenskt och vetenskapligt namn samt förslag på placering av nyckelväxterna. Det ingår även perspektivritningar/3D-ritningar som ger en tydlig bild av hur det kan komma att se ut om några år när trädgården vuxit till sig. För hårdgjorda ytor, så som uteplatser, gångar och parkering, ges förslag på material.

Trädgårdsdesign komplett

Trädgårdsdesign komplett passar er som vill ha hjälp med att designa hela trädgården från grunden och som önskar hjälp med en heltäckande lösning. Processen går till på samma sätt som Trädgårdsdesign bas men slutresultatet blir mer genomarbetat på detaljnivå både avseende växtval och ytmaterial, inklusive beräkning av växtåtgång och ytberäkningar.

Precis som i Trädgårdsdesign bas ingår trädgårdsritning och perspektivritningar/3D-ritningar. Dessutom ingår planteringsplan, komplett inköpslista för växter med både svenska och vetenskapliga namn färdig att ge till plantskolan samt en skötselplan för hela trädgården. I den står beskrivet hur marken behöver förberedas inför plantering och hur växterna ska skötas under olika delar av året. Även förslag på ytmaterial och beräkning av ytors storlek till hårdgjorda ytor så som uteplatser, gångar och parkeringsplats ingår. Mängdberäkning för material för eventuellt underarbete ingår inte – det rekommenderar jag att en anläggare får göra. Mängdberäkning för t.ex. reglar för byggnad av altaner och liknade ingår inte heller – det rekommenderar jag att en snickare får bedöma.

Detta ingår

Allt material levereras både digitalt (i PDF-format) och på papper. Illustrationsplanen och planteringsplanen levereras skalenligt i A3-format och övrigt material levereras i ett A4-häfte.

 Trädgårdsdesign basTrädgårdsdesign komplett
Illustrationsplan i A3-formatxx
Perspektivritningar (3D)xx
Häfte i A4-formatxx
VäxtlistaFörslag på nyckelväxterKomplett lista,
inklusive mängdangivelse
Planteringsplan i A3NyckelväxterKomplett
 Skötselplanx
Ytmaterial för hårdgjorda ytorFörslag på materialLista med förslag på material,
inklusive ytberäkningar

I både bas och komplett ingår support efter att designen är klar. Det sker dels genom att få tillgång till en lösenordsskyddad faktabank på hemsidan och genom en Facebookgrupp som jag bjuder in till under designprocessen. Där svarar jag på frågor och bjuder in till diskussion om odling, designlösningar, anläggning och mycket mer. Jag svarar självklart även på frågor via e-post.

Pris

Vänligen kontakta mig för offert. Det är många faktorer som påverkar priset för trädgårdsdesign, bland annat tomtstorlek, hur trädgården ser ut idag, om den är kuperad eller platt, om ni önskar trädgårdsdesign komplett eller bas och om det finns en skalenlig tomtkarta eller inte. Därför kommer jag gärna på ett trädgårdsbesök (på plats eller virtuellt beroende på avstånd) där jag får se tomtens förutsättningar och vi pratar igenom vad ni vill med er trädgård och vad ni vill ha hjälp med. Därefter kommer jag med en offert.

Är det svårt att bestämma vilken av tjänsterna som passar er?

Då kan vi boka in ett möte inför design för att prata igenom era förutsättningar. Då träffas vi antingen vid ett hembesök eller via Skype. Det mötet är i så fall separat från det inledande hembesöket som ingår i designprocessen som jag beskrivit ovan.  Ett möte via Skype är gratis. Om ni föredrar ett hembesök så betalar ni för min restid. Kontakta mig för mer information. Oavsett vilket sorts möte ni föredrar så förbinder ni er inte vid att köpa någon tjänst.

Skalenlig tomtritning

Numera finns oftast tomtritningar hos kommunen i så kallat dwg-format. Det är det bästa eftersom jag kan läsa in det direkt i mitt ritningsprogram. Det är olika från kommun till kommun om, och i så fall hur mycket, kommunen tar betalt för dwg-filer. Gemensamt verkar dock vara att det är gratis eller billigare om fastighetsägaren själv kontaktar kommunen än om jag som trädgårdsdesigner gör det.

Om det inte finns en skalenlig tomtritning inför en design så ordnar jag det vid hembesöket. Det innebär att jag mäter upp tomten och ritar den åt er. Jag använder den i min design men självklart får ni även ritningen i dess grundform. Priset för detta är utöver själva designen.

Läs gärna mer om mig eller kontakta mig för att boka tid och få offert.