Trädgårdsdesign

Trädgårdsdesign komplett, bas extra, bas eller idéskiss/enkel design?

Välj en av mina fyra designtjänster – Trädgårdsdesign komplett, Trädgårdsdesign bas extra, Trädgårdsdesign bas eller Idéskiss/enkel design. Här nedan följer en beskrivning av var och en av dem.

Idéskiss/enkel design

Idéskiss/enkel design är den enklaste av mina designtjänster. Ritningen som ni får är, precis som namnet antyder, mer skissartad än övriga designtjänster. Fokus ligger på formspråket och placering av olika funktioner. Ni får tips på några olika träd och buskar inritade i skissen. Den här tjänsten är tänkt för den som inte känner sig redo att satsa på en mer avancerad design eller som vill göra det mesta av jobbet själv. Den som vill kan sedan bygga vidare med en mer omfattande design för hela eller delar av trädgården.

I den här tjänsten ingår:

 • funktions- och rörelseplan
 • formskiss/illustrationsplan med ett tydligt formspråk och de viktigaste funktionerna utplacerade
 • förslag på några träd och buskar inritade på illustrationsplanen

Illustrationsplanen, inklusive växtlistan, levereras digitalt i PDF-format samt utskrivet på A3-papper.

Smakfull trädgård - hållbar trädgårdsutveckling för mersmak och mångfald design mentorskap kurser
Idéskiss/enkel design

Trädgårdsdesign bas

Trädgårdsdesign bas är tänkt för er som vill ha en övergripande design för trädgården med huvudfokus på form, placering av funktioner och placering av nyckelväxter, träd, buskar och klätterväxter, och som har mycket kunskaper och vill göra en del av jobbet själva.

I tjänsten ingår:

 • funktions- och rörelseplan
 • formskiss/illustrationsplan med ett tydligt formspråk (skalenlig men inte med mått utsatta)
 • perspektivritningar/3D-vyer som visar hur vacker och funktionell trädgården kommer att bli när den är anlagd och uppvuxen
 • inspirationsbilder
 • planteringsplan med nyckelväxterna, träd, buskar och klätterväxter, inritade
 • växtlista med svenska och vetenskapliga namn på träd, buskar och klätterväxter
 • enklare anläggningsråd
 • korta tips på skötsel av nyckelväxterna
 • förslag på ytmaterial till hårdgjorda ytor så som uteplatser, gångar och parkeringsplats m.m. men ej mängdberäkning
 • support 1 år efter att designen är klar

Allt material levereras digitalt i PDF-format samt utskrivet på A3-papper. Ritningarna levereras separat, övrigt material samlat i ett fint häfte.

Trädgårdsdesign bas extra

Trädgårdsdesign bas extra innehåller samma delar som Trädgårdsdesign bas samt val av perenner och marktäckare.

I den här tjänsten ingår:

 • funktions- och rörelseplan
 • formskiss/illustrationsplan med ett tydligt formspråk (skalenlig men inte med mått utsatta)
 • perspektivritningar/3D-vyer som visar hur vacker och funktionell trädgården kommer att bli när den är anlagd och uppvuxen
 • inspirationsbilder
 • planteringsplan med nyckelväxterna, träd, buskar och klätterväxter, inritade
 • val av perenner som passar respektive läge i trädgården (dock ej kompletta planteringsplaner)
 • komplett växtlista med svenska och vetenskapliga namn på träd, buskar, klätterväxter (inklusive exakt antal) och perenner och marktäckare (inklusive ungefärligt antal)
 • enklare anläggningsråd
 • korta tips på skötsel av nyckelväxterna
 • förslag på ytmaterial till hårdgjorda ytor så som uteplatser, gångar och parkeringsplats men ej mängdberäkning
 • support 1 år efter att designen är klar

Allt material levereras digitalt i PDF-format samt utskrivet på A3-papper. Ritningarna levereras separat, övrigt material samlat i ett fint häfte.

Trädgårdsdesign komplett

Trädgårdsdesign komplett passar er som vill ha hjälp att designa hela trädgården från grunden och som önskar en heltäckande lösning för att underlätta arbetet så mycket som möjligt.

I den här tjänsten ingår:

 • funktions- och rörelseplan
 • formskiss/illustrationsplan med ett tydligt formspråk
 • perspektivritningar/3D-vyer som visar hur vacker och funktionell trädgården kommer att bli när den är anlagd och uppvuxen
 • inspirationsbilder
 • kompletta planteringsplaner för träd, buskar, klätterväxter och perenner. Marktäckare anvisas plats men ritas inte in i planteringsplanerna då det blir för plottrigt.
 • komplett inköpslista för växter med både svenska och vetenskapliga namn färdig att ge till plantskolan
 • måttplan/-er
 • anläggningsplan
 • skötselplan för hela trädgården
 • lista på ytmaterial till hårdgjorda ytor så som uteplatser, gångar och parkeringsplats
 • beräkning av ytors storlek
 • support 3 år efter att designen är klar

Allt material levereras digitalt i PDF-format samt utskrivet på A3-papper. Ritningarna levereras separat, övrigt material samlat i ett fint häfte.

Anläggningsplanen beskriver hur marken behöver förberedas inför plantering. Den använder ni antingen själva eller lämnar över till den entreprenör som ska anlägga trädgården. I skötselplanen får ni information om hur olika växter ska skötas under olika delar av året.

Mängdberäkning för material för eventuellt underarbete ingår inte – det rekommenderar jag att en anläggare får göra. Mängdberäkning för t.ex. reglar för byggnad av altaner och liknande ingår inte heller – det rekommenderar jag att en snickare får bedöma.

Slutresultatet av Trädgårdsdesign komplett blir en grundligt genomarbetad design på detaljnivå som gör det lätt för er att förverkliga era trädgårdsdrömmar.

Smakfull trädgård - hållbar trädgårdsutveckling för mersmak och mångfald design mentorskap kurser
Delar av en komplett design

Detta ingår

Allt material levereras digitalt i PDF-format samt utskrivet på A3-papper. Ritningarna levereras separat, övrigt material samlat i ett fint häfte.

Idéskiss/enkel designTrädgårdsdesign bas Trädgårdsdesign bas extra Trädgårdsdesign komplett
Funktions- och rörelseplanxxxx
IllustrationsplanIllustrationsplan i A3-formatIllustrationsplan i A3-formatIllustrationsplan i A3-formatIllustrationsplan i A3-format
MåttplanVissa måttKomplett måttplan
Perspektivritningar (3D)xxx
Inspirationsbilderxxx
PlanteringsplanTräd och buskar inritade på illustrationsplanenTräd, buskar och klätterväxter inritade på en separat planteringsplanTräd, buskar och klätterväxter inritade på en separat planteringsplan   Perenner får anvisad planteringsyta men ingen komplett planteringsplanKompletta planteringsplaner
VäxtlistaEtt fåtal förslag på träd och buskar inklusive mängdangivelseVäxtlista med träd, buskar och klätterväxter inklusive mängdangivelseVäxtlista med träd, buskar och klätterväxter inklusive mängdangivelse   Perenner inklusive ungefärligt antalKomplett växtlista, inklusive mängdangivelse
BelysningEnkla belysningstipsEnkla belysningstipsFörslag på placering av belysning
Anläggningsråd för växtytornaEnklare anläggningsrådEnklare anläggningsrådAnläggningsplan
Skötselråd för växternaEnklare skötselrådEnklare skötselrådSkötselplan
Ytmaterial för hårdgjorda ytorFörslag på materialFörslag på materialLista med material, inklusive ytberäkningar
Häfte i A3-formatxxx
Support* efter att designen är klar1 år1 år3 år

* Supporten innebär att jag ger råd utifrån designen via e-post, telefon eller digitalt möte.

Trädgårdsdesignprocessen

Processen för de olika trädgårdsdesigntjänsterna liknar varandra men har olika nivå på detaljerna. Oavsett vilken av designtjänsterna ni väljer så är processen dit likartad. Vi träffas hemma i er trädgård under cirka två timmar. Jag skickar min frågelista i förväg så att ni i lugn och ro kan förbereda er. Ju mer förberedda ni är inför besöket desto mer kommer jag att hinna lära känna era behov och önskningar och trädgårdens förutsättningar. Har ni idéer ni hittat på internet eller i tidningar, foton från andras trädgårdar eller egna idéskisser så ta gärna fram dessa till besöket eller skicka till mig i förväg. Vi går igenom era önskemål och jag tittar på hur er trädgård ser ut idag och vilka förutsättningar den har, fotar och gör vissa mätningar.

Ni ordnar med en skalenlig ritning med 1-meters höjdkurvor över tomten inför besöket. Vanligtvis kan man beställa det från kommunen i DWG-format (ett digitalt format som jag kan läsa in direkt i mitt ritningsprogram). Finns inte en skalenlig ritning så kan ni köpa den tjänsten av mig. Mätningarna till ritningen sker då i samband med detta första besök, utöver de två timmar som är avsatta. Räkna med att det tar ett par timmar till för alla mätningar som behövs för att rita en skalenlig ritning. En kostnad för detta tillkommer.

Efter besöket hos er arbetar jag med designen och vi håller kontakt, i första hand via e-post, under processens gång. Jag gör en funktions- och rörelseplan som diskussionsunderlag för placering av olika funktioner (med funktioner menar jag var uteplatser, växthus, damm, köksträdgård, lekplats etc. ska placeras). När vi har enats om funktions- och rörelseplanen går jag vidare och gör en eller ett par formskisser för hur jag tänker mig att formspråket ska se ut. Jag skickar skisserna till er för påseende, eventuellt tillsammans med några stilbilder. Vi bollar fram och tillbaka tills att vi är överens om formspråket.

Fram till hit är processen lika för de fyra olika tjänsterna. Sedan skiljer det sig åt beroende på vilken ni har valt. För Idéskiss/enkel design väljer jag här några växter och så är designen klar och ni får er illustrationsplan i PDF-format och utskriven på A3-papper. För Trädgårdsdesign bas, bas extra och komplett fortsätter jag mitt arbete med växtlighet, hårdgjorda ytor, anläggnings- och skötselråd men med olika detaljnivå (enligt ovan). Vi håller hela tiden kontakten via e-post så att ni kan vara delaktiga i processen under tiden jag färdigställer ert material. Bland mina inlägg, under menyn “Portfolio“, hittar du exempel på designer jag har gjort. Du kan också läsa om mina lärares omdömen om mina examinationsuppgifter.

Priser

För priser vänligen se min prislista.

Har du fortfarande funderingar på vilken tjänst du ska välja?

För att räta ut kvarvarande frågetecken och få hjälp att bestämma vilken tjänst som passar er bokar vi in ett möte. Vi träffas digitalt via Zoom/Messenger/Teams. Ett digitalt möte är gratis och ni förbinder ni er inte vid att köpa någon tjänst.

Läs gärna mer om mig eller kontakta mig för att boka tid och få offert.

Rulla till toppen
Instagram
RSS
Skicka e-post