Trädgårdsdesign

Trädgårdsdesign komplett, bas eller idéskiss/enkel design?

Välj en av mina tre designtjänster – Trädgårdsdesign komplett, Trädgårdsdesign bas eller Idéskiss/enkel design.

Trädgårdsdesign komplett

Trädgårdsdesign komplett passar er som vill ha hjälp att designa hela trädgården från grunden och som önskar en heltäckande lösning för att underlätta arbetet så mycket som möjligt.

I den här tjänsten ingår:

 • funktions- och rörelseplan
 • formskiss/illustrationsplan med ett tydligt formspråk
 • perspektivritningar/3D-vyer och inspirationsbilder som visar hur vacker och funktionell trädgården kommer att bli
 • planteringsplaner
 • komplett inköpslista för växter med både svenska och vetenskapliga namn färdig att ge till plantskolan
 • måttplan/-er
 • anläggningsplan
 • skötselplan för hela trädgården igår
 • lista på ytmaterial till hårdgjorda ytor så som uteplatser, gångar och parkeringsplats
 • beräkning av ytors storlek
 • support 3 år efter att designen är klar

Illustrations-, planterings- och måttplaner får ni på lösa blad i A3-format och resterande material får ni samlat i ett fint häfte i A4-format.

Anläggningsplanen beskriver hur marken behöver förberedas inför plantering. Den använder ni antingen själva eller lämnar över till den entreprenör som ska anlägga trädgården. I skötselplanen får ni information om hur olika växter ska skötas under olika delar av året.

Mängdberäkning för material för eventuellt underarbete ingår inte – det rekommenderar jag att en anläggare får göra. Mängdberäkning för t.ex. reglar för byggnad av altaner och liknande ingår inte heller – det rekommenderar jag att en snickare får bedöma.

Slutresultatet av Trädgårdsdesign komplett blir en grundligt genomarbetad design på detaljnivå som gör det lätt för er att förverkliga era trädgårdsdrömmar.

Trädgårdsdesign bas

Trädgårdsdesign bas är tänkt för er som vill ha en övergripande design för trädgården med huvudfokus på form, placering av funktioner och placering av nyckelväxter men som har mycket kunskaper och vill göra en del av jobbet själva.

 • funktions- och rörelseplan
 • formskiss/illustrationsplan med ett tydligt formspråk
 • perspektivritningar/3D-vyer och inspirationsbilder som visar hur vacker och funktionell trädgården kommer att bli
 • enkel planteringsplan med nyckelväxterna inritade
 • anläggningstips
 • korta tips på skötsel av nyckelväxterna
 • förslag på ytmaterial till hårdgjorda ytor så som uteplatser, gångar och parkeringsplats
 • support 1 år efter att designen är klar

Illustrations-, planterings- och måttplaner får ni på lösa blad i A3-format och resterande material får ni samlat i ett fint häfte i A4-format.

Mängdberäkning för material ingår inte.

Idéskiss/enkel design

Idéskiss/enkel design är den enklaste av mina designtjänster. Ritningen som ni får är, precis som namnet antyder, mer skissartad än Trädgårdsdesign komplett och bas. Fokus ligger på formspråket och placering av olika funktioner. Ni får tips på några olika växter inritade i skissen. Den här tjänsten är tänkt för den som inte känner sig redo att satsa på en mer avancerad design eller som vill göra det mesta av jobbet själv. Den som vill kan sedan bygga vidare med en Trädgårdsdesign komplett eller bas för hela eller delar av trädgården.

 • formskiss med ett tydligt formspråk och de viktigaste funktionerna utplacerade
 • några växtförslag

Detta ingår

Allt material levereras både digitalt (i PDF-format) och på papper. Illustrationsplanen och planteringsplanen levereras skalenligt i A3-format och övrigt material levereras i ett A4-häfte.

 Trädgårdsdesign komplettTrädgårdsdesign basIdéskiss/enkel design
Funktions och rörelseplanxx
FormritningIllustrationsplan i A3-formatIllustrationsplan i A3-formatFormskiss i A3
Måttritningx
Perspektivritningar (3D)xx
Inspirationsbilderxx
PlanteringsplanKomplett planteringsplan/-er i A3-formatNyckelväxter inritade på illustrationsplanenNyckelväxter inritade på formskissen
VäxterKomplett växtlista, inklusive mängdangivelseVäxtlista med nyckelväxterEtt fåtal förslag på nyckelväxter
MåttplanxVissa mått
BelysningFörslag på placering av belysningEnkla belysningstips
Anläggningsråd för växtytornaAnläggningsplanEnklare anläggningsråd
Skötselråd för växternaSkötselplanEnklare skötselråd
Ytmaterial för hårdgjorda ytorLista med material, inklusive ytberäkningarFörslag på material
Häfte i A4-formatxx
Support* efter att designen är klar3 år1 år

* Supporten innebär att jag ger råd utifrån designen via e-post och telefon.

Trädgårdsdesignprocessen

Processen för de olika trädgårdsdesigntjänsterna liknar varandra men har olika nivå på detaljerna. Oavsett vilken av designtjänsterna ni väljer så är processen dit likartad. Vi träffas hemma i er trädgård under cirka två timmar. Jag skickar min frågelista i förväg så att ni i lugn och ro kan förbereda er. Ju mer förberedda ni är inför besöket desto mer kommer jag att hinna lära känna era behov och önskningar och trädgårdens förutsättningar. Har ni idéer ni hittat på internet eller i tidningar, foton från andras trädgårdar eller egna idéskisser så ta gärna fram dessa till besöket eller skicka till mig i förväg. Vi går igenom era önskemål och jag tittar på hur er trädgård ser ut idag och vilka förutsättningar den har, fotar och gör vissa mätningar.

Ni ordnar med en skalenlig ritning med 1-meters höjdkurvor över tomten inför besöket. Vanligtvis kan man beställa det från kommunen i DWG-format (ett digitalt format som jag kan läsa in direkt i mitt ritningsprogram). Finns inte en skalenlig ritning så kan ni köpa den tjänsten av mig. Mätningarna till ritningen sker då i samband med detta första besök, utöver de två timmar som är avsatta. Räkna med att det tar ett par timmar till för alla mätningar som behövs för att rita en skalenlig ritning. En kostnad för detta tillkommer.

Efter besöket hos er arbetar jag med designen och vi håller kontakt i första hand via e-post under processens gång. Jag gör en funktions- och rörelseplan som diskussionsunderlag för placering av olika funktioner (med funktioner menar jag var uteplatser, växthus, damm, köksträdgård, lekplats etc. ska placeras). När vi har enats om funktions- och rörelseplanen går jag vidare och gör en eller ett par formskisser för hur jag tänker mig att formspråket ska se ut. Jag skickar skisserna till er för påseende, eventuellt tillsammans med några stilbilder. Vi bollar fram och tillbaka tills att vi är överens om formspråket.

Fram till hit är processen lika för de tre olika tjänsterna. Sedan skiljer det sig åt beroende på vilken ni har valt. För Idéskiss/enkel design väljer jag här några växter och så är designen klar. För Trädgårdsdesign komplett och bas fortsätter jag mitt arbete med växtlighet, hårdgjorda ytor, anläggnings- och skötselråd men med olika detaljnivå. Vi håller hela tiden kontakten via e-post så att ni kan vara delaktiga i processen under tiden jag färdigställer ert material. Bland mina inlägg, under menyn “Portfolio“, hittar du exempel på designer jag har gjort. Du kan också läsa om mina lärares omdömen om mina examinationsuppgifter.

Priser

För priser vänligen se min prislista.

Har du fortfarande funderingar på vilken tjänst du ska välja?

För att räta ut kvarvarande frågetecken och få hjälp att bestämma vilken tjänst som passar er bokar vi in ett möte. Vi träffas digitalt via Zoom/Messenger/Teams. Ett digitalt möte är gratis och ni förbinder ni er inte vid att köpa någon tjänst.

Läs gärna mer om mig eller kontakta mig för att boka tid och få offert.

Rulla till toppen