Priser

Priserna nedan för rådgivning och skalenlig tomtkarta är fasta. Priserna för trädgårdsdesign däremot är från-priser och kan bli högre om tomten är har höjdskillnader. Anledningen till att jag inte har fasta priser på mina designtjänster är att arbetsinsatsen varierar mycket beroende på om tomten är kuperad eller inte. Jag kommer alltid med offert utifrån den individuella tomtens förutsättningar.

Tomtstorlek upp till 500-1500 kvmTomtstorlek 1500-3000 kvmTomtstorlek över 3000 kvmTomstorlek under 500 kvm/deldesign
Trädgårdsdesign komplettFrån 15 000Från 17 500OffertOffert
Trädgårdsdesign basFrån 10 000Från 12 500OffertOffert
Idéskiss/enkel designFrån 5 000Från 6 500OffertOffert
Rådgivning*2100
(2 timmar på plats i trädgården)
2800
(3 timmar på plats i trädgården)
OffertOffert
Skalenlig tomtkarta**2 8003 500OffertOffert

* Det är möjligt att köpa till extra timmar för 700 kr/timme. Vid långa resor räknat från Örnsköldsvik C tillkommer reseersättning 200 kr/timme enligt Eniros tidsberäkning.
** Om skalenlig tomtkarta skapas i samband med någon av de tre designtjänsterna tillkommer ingen reseersättning. Om skalenlig tomtkarta skapas separat tillkommer reseersättning enligt ovan.

Rulla till toppen