Trädgårdsdesign

Här nedan beskriver jag mina två designtjänster. Oavsett vilken av designtjänsterna ni väljer så är processen dit likartad. Vi träffas hemma i er trädgård under två timmar. Vi går igenom era önskemål och jag tittar på hur er trädgård ser ut idag och vilka förutsättningar den har samt gör vissa mätningar.

Jag skickar min checklista i förväg så att ni i lugn och ro kan förbereda er. Ju mer förberedda ni är inför besöket desto mer kommer jag att hinna lära känna er, era behov och önskningar och trädgårdens förutsättningar. Har ni idéer ni hittat på internet eller i tidningar, foton från andras trädgårdar eller egna idéskisser så ta gärna fram dessa till besöket. Ni ordnar även med en skalenlig ritning över tomten inför besöket.

Finns inte en skalenlig ritning så kan ni köpa den tjänsten av mig. Mätningarna till ritningen sker då i samband med detta första besök, utöver de två timmar som är avsatta för diskussion och undersökning av tomtens förutsättningar.

Efter det första besöket går jag hem till min kammare och arbetar fram några olika förslag med både trädgårdsritningar och stilkollage (titta gärna in i mitt galleri för exempel). Därefter ses vi igen och diskuterar de olika förslagen under ett återbesök som även det sker i er trädgård. Ni ger feedback och talar om vilka förändringar ni vill göra. Därefter färdigställer jag ert material. Se nedan under respektive tjänst för en närmare beskrivning av vad som ingår.

Trädgårdsdesign bas

Trädgårdsdesign bas är tänkt för er som vill ha en övergripande design på trädgården men som har mycket kunskaper och vill göra en del av jobbet själva.

Ni får en trädgårdsritning med ett tydligt formspråk och en lista med växtförslag med svenskt och vetenskapligt namn samt förslag på placering av nyckelväxterna. Det ingår även perspektivritningar som ger en tydlig bild av hur det kan komma att se ut om några år när trädgården vuxit till sig. För alla hårdgjorda ytor så som uteplatser, gångar och parkering ges förslag på material.

Trädgårdsdesign komplett

Trädgårdsdesign komplett passar er som vill ha hjälp med att designa hela trädgården från grunden och som önskar hjälp med en heltäckande lösning. Processen går till på samma sätt som Trädgårdsdesign bas men slutresultatet blir mer genomarbetat på detaljnivå både avseende växtval och ytmaterial, inklusive beräkning av växt- och materialåtgång.

Precis som i Trädgårdsdesign bas ingår trädgårdsritning och perspektivritningar. Dessutom ingår planteringsplan, komplett inköpslista för växter med både svenska och vetenskapliga namn färdig att ge till plantskolan. Även inköpslista med specificerade mängder för material till alla hårdgjorda ytor så som uteplatser, gångar och parkeringsplats ingår liksom en skötselplan för hela trädgården. I den står beskrivet hur marken behöver förberedas inför plantering samt hur växterna ska skötas under olika delar av året.

Detta ingår

Allt material levereras både digitalt och på papper. Trädgårdsritningen levereras skalenligt i A3-format och övrigt material levereras i ett A4-häfte.

Trädgårdsdesign bas Trädgårdsdesign komplett
 Trädgårdsritning i A3-format x x
 Perspektivritningar (3D) x x
  Häfte i A4-format x x
 Växtlista Lista med växtförslag samt förslag på placering av nyckelväxterna Komplett lista inklusive mängdangivelse och planteringsplan
 Komplett planteringsplan x
 Skötselplan x
 Material för hårdgjorda ytor Lista med förslag Komplett lista inklusive mängdangivelse

Kontakta mig för att boka tid eller vid frågor.

Kommentera